Víra jako psychothriller

Zpopularizovaná moderní psychologie dala do rukou člověka do všech oblastí života a hlavně do mezilidských vztahů obrovské zbraně, které je možné snadno zneužít. Tato skutečnost proniká i do oblasti naší osobní víry, soužití našich křesťanských společenství. Mnoho vydávaných publikací v křesťanských nakladatelstvích má psychologický obsah. Co je duševní (psychické) a co je duchovní a jak se v této směsici vyznat? Kde v této oblasti hledat pravdu? Má současná psychologie své léta sdělované omyly? Jak si zachovat víru podle Božího Slova a přitom mít úctu k poctivému přístupu a využití moderní psychologie? Může se násilně spojovat s Božím Slovem, vírou anebo naopak za Boží Slovo se schovávat a jím se „posvěcovat“? Pokusme se na tyto nelehké, ale závažné aktuální problémy společně odpovědět.