Velké poslání

Evangelický den, Komorní Lhotka, 19. září 2010; překl. Mojmír Kallus

 

Přehraj soubor

  Ulrich Parzany

  Matouš 28, 18-20

  2010

  Mimo série

  biblický proslov

  čeština, němčina