Uciszysz prawdę?!

Słowem przewodnim spotkania Szczepańskiego 2019 na temat Kto jest prawdą?
Wykładowca: Czesław Bassara

Dzieje Apostolskie 7: 54-60
A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami.
On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej
I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego.
A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem.
I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.