Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého

Výroky apoštola Petra – část 3.

(Včetně svědectví Beáty Olszarové.)