Tři starocírkevní symbola. Luterské vkořenění do starší křesťanské tradice.

Druhý díl série „Naše kořeny“.