Stáří – děs nebo výsada?

Brzy budou mladí lidé obklopeni většinou starších lidí. Překročíme tedy vlastní věk a dotkneme se stáří, zkusíme najít směr pro společné soužití. Bude řeč také o tabuizovaném tématu smrti, o vážných onemocněních a eutanazii.