Společenství svatých – eklesiologie (Apoštolské vyznání víry, 9. část)