Sex pro mladé (1. část)

Seriál přednesený v TWR v 80. létech 20.století.