S proudem nebo proti proudu? (Pronásledování křesťanů v Iráku a Egyptě)

Čemu se můžeme naučit, když pozorujeme pronásledovanou církev? Můžeme nějak ovlivnit to, co se děje v pronásledované církvi? Co je to index pronásledované církve? podrobnosti o dvou zemích Iráku (3. místo na indexu) a v Egyptě (23. místo na indexu).