Proroctví

 

Přehraj soubor

  Stanislav Piętak

  1. Korintským 14, 5

  2013

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška