Povzbuzení k posvěcenému životu


Úvodní slovo na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.