Pokání z mrtvých skutků

Evangelizace včetně svědectví Leony Niemiec