Počátek – Ježíš Kristus v mém životě

Ježíš Kristus počátek v mém životě.
► Jak jsem našel Ježíše Krista.
► Musím mluvit o Kristu.
Svědectví: Pavel Taska

Efezským 2: 8-9
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.