Pane, zachraň mě!

Výroky apoštola Petra – část 2.

(Včetně svědectví Jerzyho Marcola.)