Pane, Ty víš všecko, Ty víš, že Tě mám rád

Výroky apoštola Petra – část 5.

(Včetně svědectví Antonína Šteťára.)