Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

A. Ospravedlnění (Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré. — Hospodin Bůh stanovil pravidla. — Boží zákon není schopen dodržet žádný člověk. — Je ospravedlnění možné a nutné? — Bůh je iniciativním dárcem ospravedlnění v Ježíši Kristu. — Jak má vypadat život ospravedlněného? — Co nám Bůh dává s ospravedlněním? — Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?

B. Posvěcení (Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení. — Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království. — Posvětitelem je Pán Bůh. — Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my? — Příklady. Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?