Oslovující zvěst Božího slova pro všechny generace