Osa Desatera

 1. O Desateru
  1. Označení „Desatero“
  2. Adresáti Desatera
  3. Dělení desatera
  4. Starověké zákoníky, smlouvy a Desatero
   1. Charakter Desatera
   2. Starověké zákoníky
   3. Starověké smlouvy
 2. Gramaticko-historický kontext Desatera – Ex 20, 2
 3. Závěr
 

Přehraj soubor

  Jan Fojcik

  Exodus 20, 2

  2012

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština