Odejdi ode mne, jsem hříšný člověk

Výroky apoštola Petra – část 1.

(Včetně svědectví Zbyška Šikuly.)