Nakládání s časem a Boží milost

Záznam přednášky z 19. konference Sdružení křesťanských zdravotníků (Brno 23. – 25. 4. 2010)

Obsah

Úvod

Principy nakládání s časem:

  • Umění počítat dny
  • Všechno má svůj čas
  • Potřeba neznamená výzvu

Východiska pro správné nakládání s časem:

  • Kdo jsme?
  • Kde žijeme?
  • Proč jsme zde?

Text přednášky vyšel tiskem ve sborníku  Mezi Biblí a medicínou II. (Albrechtice 2016), na str. 143-151.