Náboženská svoboda a zdravotnictví – co na to soudy?

Záznam přednášky z 23. konference Sdružení křesťanských zdravotníků (Olomouc, 4. – 6. dubna 2014)

Obsah

1. Stručné uvedení do právního zakotvení náboženské svobody

2. Sondy do judikatury

  • Odmítnutí specifické léčby – obecné zásady (ESLP, Pretty proti Spojenému království, stížnost č. 2346/02, 29. dubna 2002)
  • Odmítnutí transfúze pro nezletilé dítě (Česká republika, Ústavní soud, sp. zn. III. ÚS 459/03, 20. srpna 2004)
  • Odmítnutí transfúze duševně nezpůsobilým pacientem (Irsko, Vrchní soud, sp. zn. 2006/4427P, 25. dubna 2008)
  • Odmítnutí transfúze a pozitivní povinnosti zdravotníka (Španělsko, Ústavní soud, sp. zn. 166/1996, 28. října 1996)
  • Odmítání očkování (Česká republika, Ústavní soud, sp. zn. III. ÚS 449/06, 3. února 2011)
  • Nevyžádané pomazání nemocných (Polsko, Nejvyšší soud, sp. zn. II CSK 1/13, 20. září 2013)

 

Text přednášky vyšel tiskem ve sborníku  Mezi Biblí a medicínou II. (Albrechtice 2016), na str. 137-142.