Mohu mít jistotu, že budu v nebi?

Jistota spasení – také jste tak dlouho o tomto pojmu neslyšeli mluvit nebo kázat? Kde se to učení v církvi vzalo? Není to projev falešné sebejistoty – nebo nafoukanosti? Není to vnadidlo? Vždyť hřeším – to nikdy „nemůžu dát“. Pokání – „zvětralý pojem“. Co to pokání je – dneska tomu vůbec nikdo z normálních lidí nemůže rozumět. Jde to nehřešit? Platí: „Pán Bůh tě má rád takového, jaký jsi“ – nebo je třeba k tomu něco dodat – vysvětlit? Dnešní doba plná nejistot a taková nabídka – kdyby to byla pravda, jdou „za tím“ zástupy lidí. Není to falešná jistota? Máš otázky kolem jistoty spasení – já také. Přijď si o tom popovídat nad Božím slovem – neboj se říci názor, zkušenost.