Modlete se, abyste neupadli do pokušení

 

Přehraj soubor

  Mikuláš Lipták

 

  2017

  Biblické školení pracovníků

  biblický proslov

  slovenština