Modlářství. Jak se dnes projevuje? Jak aplikovat text: „Utíkejte od modlářství!“