Melodram – Vyznání

Melodram na Štěpánskou slavnost 2019
Recituje: Kateřina Zagórová

Pane Ježíši Kriste,
V tento den, – kdy si připomínáme tvého věrného služebníka Štěpána, Ti vyznáváme,- že nejsme takovými svědky, jako byl on.
Přicházíme před tvou Svatou tvář – a vyznáváme naši vinu.
Odpusť, -že jsme se tobě vzpouzeli a neposlouchali tvá přikázání.
Vyznáváme ti, že jsme se báli mocností tohoto světa – a dovolili jsme vládnout nad námi starostem o vlastní život.
Pane Ježíši, promluv k nám- a odkryj pravdu, – ať se zalekneme hříchů, ve kterých vězíme.
Dej, – abychom naší duchovním sluchem přijímali tvé jasné a čisté Boží Slovo, – které je Pravdou.
Děkujeme ti, – jsi v dobách minulých burcoval svým hlasem mysl mnoha lidí, a že tímto hlasem dnes burcuješ i nás.
Odpusť prosím, že se často před tvým hlasem uzavíráme.
Voláš za námi – a my se od tebe odvracíme.
Jdeš za námi – a my před tebou utíkáme.
Prosíme, dej, abychom se probudili na tvé volání.
Naše spokojenost a duchovní pohodlí – je naším stálým pokušením.- Zneklidňuj nás, kdykoli nám hrozí toto nebezpečí.
Probouzej nás z ospalosti, -, lhostejnosti, -nevěry,- nelásky, – sobeckosti.
Učiň si z nás bdělé služebníky na svém díle.
Pane, – buď přísný ve své milosti – a milostivý ve své lásce.
Amen.