Lenost a pracovitost v knize Přísloví

Proslov na biblické hodině v Oldřichovicích 6. 2. 2022.