Kristovo pozvání: Neboj se!

Záznam kázání z 23. konference Sdružení křesťanských zdravotníků (Olomouc, 4. – 6. dubna 2014)