Křesťan a peníze, desátky a dávání

A. Správné priority

B. Životní spokojenost

C. Správcovství

D. Osobní odpovědnost

E. Dávání [1) pravidelnost, 2) proporcionalita, 3) štědrost a obětavost, 4) dobrovolnost, 5) radostné dávání, 6) Kristova oběť jako důvod dávání, 7) vyrovnání uvnitř křesťanské komunity, 8) spojení dávání s Božím požehnáním]