Kniha Skutků

Proslov na Adventním setkání pracovníků dne 1. prosince 2014