Kniha Jób. Kam patří Kniha Jób? Je to opravdu „kniha naučná“?

Výklad knihy Jób – část 1.