Kdo je to pravda?

Úvodní slovo Štěpánského setkání 2019 na téma Kdo je to pravda?
Přednášející: Karel Guznar

Jan 14, 6
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 8, 32
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“