Kde na mladé lidi čeká v tomto světě nejčastěji duchovní smrt?

Podobně jako ta tělesná smrt si nás chce denně získat pro sebe (musíme být opatrní, abychom se nezranili, neonemocněli a nezemřeli), podobně tak i ta duchovní smrt se denně snaží podmanit si naše životy. Budeme se společně v tomto semináři ptát: Kde všude na nás číhá? A následně žasnout nad vítězstvím, které i nad ní dává Pán Ježíš Kristus.