Kazanie

Kazanie wygłoszone z okazji 94. rocznicy Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.