Kázání

Kázání proslovené na středisku Karmel dne 21. února 2016, u příležitosti přijetí křesťanských uprchlíků z Iráku