Kázání

Kázání na text 1 Pe 2, 21: „Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho.“

Velikonoční kázání.

Evangelium po vojensku: „Pozor! Zastavit, stát! Čelem vzad. Pochodem vchod!“