Kázání / Kazanie

Slavnostní kázání o dvou částech, pronesené v Albrechticích u Českého Těšína k 32. výročí posvěcení kostela a 30. výročí založení sboru (1980).

  1. část: na text Ž 103, 2: „Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“ (0:00 – 8:30)
  2. część: na tekst J 11, 28-29: „A to rzekłszy [Marta] szła i potajemnie zawołała Maryję, siostrę swoję, mówiąc: jest tu nauczyciel, i woła cię. Ona skoro usłyszała, wnet wstała i szła do niego. „ (8:40 – 28:18)