Kázání

Kázání na text Ž 51, 12: „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.“

Kázání na Den horníků.