Kázání

Trojjazyčná svatoštěpánská promluva:

  1. promluva k matkám (Ž 127, 3)
  2. przemówienie do ojców (Mt 2, 20)
  3. príhovor ku deťom (Ef 6, 1)