Kázeň

Kázeň na text Lk 24, 32: „Vtedy povedali jeden druhému: Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma?“

Päť predpokladov šťastného kresťanského života:

  1. vykročenie na Božiu cestu
  2. počúvanie Božiho slova
  3. modlitba
  4. Večera Pánova
  5. svedectvo slovom aj životom