Kázeň

Kázeň na text Lk 24, 32: „Vtedy povedali jeden druhému: Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma?“

Päť predpokladov šťastného kresťanského života:

  1. vykročenie na Božiu cestu
  2. počúvanie Božiho slova
  3. modlitba
  4. Večera Pánova
  5. svedectvo slovom aj životom

 

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Lukáš 24, 32

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  slovenština