Kázání

Kázání na text Sk 4, 12: „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.“

Kázání k památce reformace a založení chrámu.

Poukázání na Ježíše jako jediného Spasitele, svrchovaného Pána a toho, jehož druhý příchod církev očekává.