Kázání

Kázání na text 1 J 5,20: „Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.“

Každý z nás se narodil fyzicky a osvědčuje to rodný list. Stejně tak je třeba narodit se duchovně a osvědčuje to činná víra.