Kázání

Kázání na text Ř 1,18b: „Spravedlivý pak z víry živ bude.“

Reformační kázání.

 

Přehraj soubor

  Vladislav Santarius

  Římanům 1, 18

 

  Kázání Vladislava Santaria

  biblický proslov

  čeština