Kázání

Kázání na text Ř 1,18b: „Spravedlivý pak z víry živ bude.“

Reformační kázání.