Promluva k mládeži

Velikonoční promluva k mládeži: Vybídnutí, aby „předběhla“ starší generaci, ale zároveň s ní spolupracovala. Na závěr zaznívá evangelilzační výzva.