Kázání

Kázání na text Lk 19,10: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“

Kázání na Den horníků.

(Druga połowa kazania po polsku.)