Jóbova víra. Boží řešení, svrchovaný vstup do situace. Vyznání: „Vím, že můj Vykupitel žije!“

Výklad knihy Jób – část 9.