Jób a nemoc. Je nemoc pouze a jenom zlá? Prokletí? Smysl nemoci a utrpení.

Výklad knihy Jób – část 4.