Jób a bohatství. Dva extrémy: Život v dostatku (nadbytku) a pak ztráta všeho. Jde to vůbec zvládnout?

Výklad knihy Jób – část 3.