Jestliže je Bůh láska, proč to neprožívám?

Evangelizace včetně svědectví Milana Pecky