Jeremiáš byl povolán dřív, než se narodil. Vyvolení a povolání.