Jaké účinky má v životě křesťana přijetí evangelia?

Biblický pozdrav ředitele Českého biblického institutu Lance Robertse na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Čtverý účinek evangelia na křesťany v církvi v Tesalonice: 1) touha napodobování Krista (1 Te 1, 6), — 2) ochota trpět pro Krista (1 Te 2, 14), — 3) prožívání radosti v Kristu (1 Te 1, 6), — 4) skutečnost, že se stali vzorem následování pro druhé (1 Te 1, 7).